Het Full Presence Meditatie Onderwijsteam

Danis Bois, PhD, oprichter van full presence meditatie MDB en het Full-Presence Educatief Proces, leidt al 40 jaar leraren full presence meditatie op.

Hélène Bourhis-Bois, PhD, werkt al 30 jaar samen met Danis Bois en is docente masterclasses en POEBRA-coach.

Andere docenten komen tussenbeide in het onderwijs van de begeleiders, naar gelang van hun specialiteit.

Danis Bois

Grondlegger van het Full-Presence Onderwijsproces

Leidt de wekelijkse meditaties

Doceert de masterclasses en is betrokken bij het programma “Leren mediteren”

Hélène Bourhis-Bois

Onderwijscoördinator van de voorgestelde activiteiten op de website

Animator van de programma’s

“Stap voor stap leren mediteren”

Valérie Bouchet

Specialiste en spreekster over het thema “eigenwaarde”

Anne Lieutaud

Onderzoekster, bijdrager aan het onderzoek naar meditatie