Live mediteren met Danis Bois

Live mediteren met Danis Bois (online)

Sinds twee jaar is het mogelijk om live te mediteren met Danis Bois. Ook is het mogelijk de podcast van de wekelijkse meditaties terug te luisteren. De meditaties vinden plaats via interactieve webinars, elke woensdagochtend van 8 tot 9 uur (Central European Time).

De meditaties worden hervat op woensdag 15 februari 2023

Schrijf je nu in!

8.00 tot 9.00 uur, Elke Woensdag

(Tijdzone CET)

– Na inschrijving ontvangt u elke dinsdag om 17.00 uur een nieuwsbrief met de Zoom link om deel te nemen aan de meditatie van de week

Open voor mensen die al ervaring hebben met meditatie

Elke woensdag van 8:00 tot 9:00 uur toegang tot live geleide meditaties gedurende een kwartaal en de wekelijkse Meditatie-Podcast gedurende een jaar.

Gun jezelf één uur per week een moment van stilte, rust, zachtmoedigheid en menselijke warmte onder leiding van Danis Bois.

Rond een vrij thema, afhankelijk van de actualiteit en het hier en nu.

Hoe kun je deelnemen aan de meditaties?

Twee mogelijkheden:

– mediteer elke woensdag ochtend live met de groep mee ( aanmelding aan de onderkant van deze pagina)

– Mediteer op een tijdstip naar keuze door de podcast op het platform te volgen.

Inschrijving voor de activiteit “Live mediteren met Danis Bois”

Kwartaalabonnement voor mensen die bekend zijn met het beoefenen van meditatie

Aansluitend aan de meditaties is er ruimte voor uitwisseling over het meditatieonderwerp.

Na afloop van elke meditatie is deze als podcast toegankelijk op uw meditatie platform gedurende 5 jaar en kan onbeperkt worden beluisterd.

Als u zich inschrijft, maakt u een account aan waarmee u toegang krijgt tot de Podcasts

De kosten van de 13 (live) meditaties van 60 minuten bedragen 75,83 euro plus 15,17 euro BTW, dus 91 euro inclusief BTW.

Live vertaling van de meditaties in het Engels en Duits.

De vertaling in het Engels is van Hélène Pennel en in het Duits van Karin Klepsch. Helene Gallagher werkt mee aan de vertaling van de site in het Duits, Engels en Nederlands en vertaalt af en toe live in het Duits. Alle vertalers zijn geregistreerd als Full-Presence Meditatie coaches en zijn gekwalificeerd om het POEBRA- programma te begeleiden.

Danis Bois is de voorloper van de MDB Full-Presence Meditatie. Hij is een internationaal bekende wetenschapper, doctor in de onderwijswetenschappen, professor in de psycho-pedagogie, oprichter van het Centrum voor Studies en Onderzoek in de Psycho-pedagogie van de Waarneming (CERAP) en professor aan de Fernando Pessoa Universiteit in Porto, Portugal.

Hij leidt al meer dan 20 jaar meditaties in het universitaire milieu en neemt momenteel deel aan de DU “meditatie en zorgrelatie” aan de universiteit van het eiland Réunion.

Hij is auteur van talrijke boeken die in verschillende talen zijn vertaald en is co-auteur met Isabelle Eschalier van het boek “la méditation pleine présence, les sept voies d’accès à la chaleur humaine”, uitgegeven door Eyrolles.

Om voordeel te halen uit de aangeboden meditaties, is het noodzakelijk om ervaring te hebben met meditatieve beoefening van welke aard dan ook, evenals interesse in de existentiële en spirituele dimensies.

De beoefening van Full-Presence Meditatie leidt naar een meer belichaamde menselijkheid waarin mensen meer aanwezig worden: van zichzelf, van anderen en de wereld. De praktijk mobiliseert het grootste in de mens.de plus grand en l’Homme. 

Danis Bois

Ontstaan van het project

Uiteindelijk gaf ik toe dat ik een vrij elektron was in de wereld van de spiritualiteit, een rebel die de regels, de dogma’s en de verschillende beperkingen die naar de Graal leiden, weigert. Ik geef de voorkeur aan filosofie boven spiritualiteit, die in essentie veelbelovender lijkt, waarbij ik een onderscheid maak tussen intellectuele filosofie en filosofie op het terrein, geïntegreerd in het dagelijks leven.

Danis Bois

Wij voelen dat de menselijke natuur waarschijnlijk mooier en veel beter is dan wat er van te zien is. Het is aan ieder mens om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen menselijkheid die hij in zich draagt en die hem, bewust of onbewust, draagt.

Danis Bois

Na vele verblijven in India gedurende 40 jaar, waar hij Indiase meesters en boeddhisten ontmoette, is Danis Bois altijd meditatie blijven onderrichten in al zijn activiteitensectoren (academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling). Mensen die de door hem ontwikkelde full presence-meditatie beoefenen, vroegen hem al jaren of het niet mogelijk zou zijn om op regelmatige basis onder zijn leiding te mediteren. Tot voor kort had Danis Bois dat voorstel altijd afgewezen: hij was immers van mening dat het er bij meditatie voor iedereen om gaat autonomie te verwerven op zijn existentiële en spirituele weg.

Als reactie op de lockdown, en om mensen uit hun isolement te halen, besloot hij meditaties te leiden via videoconferentie in de vorm van virtuele lessen voor volgers uit alle continenten. De deelnemers waren zo enthousiast over het effect dat hij instemde om ermee door te gaan en een live-meditatie van een uur per week op te zetten, op een vast tijdstip, via een videoconferentie.

Wetenschappelijke studie over de bijdrage van full presence-meditatie aan hoe de lockdown in verband met de COVID19-pandemie werd beleefd

Deze studie werd in 2020 uitgevoerd door de artsen Isabelle Bertrand en Christian Courraud. Tijdens de eerste lock down periode namen 76 mensen deel aan (gemiddeld) 12 full presence-meditaties, met een frequentie van één meditatie om de 3 dagen. Een vragenlijst over de lockdown ervaring leverde de volgende resultaten op: 84% van de deelnemers meldde beter om te kunnen gaan met de afwezigheid van sociale contacten, 95% wees op een toename van het plezier om bij zichzelf te zijn. De deelnemers maakten gewag van innerlijke kalmte (99%), meer positieve gedachten (93%), vertrouwen in de toekomst (87%), een betere nachtrust (80%) en meer vitaliteit (78%). (Presentatie van deze enquête op het ICEPS 2020-congres).

Getuigenissen